Kui tugev on Jin Mori? Kas Mori on jumal?

Taek Jegalil võtme võtmisel ja mõrvarlikul märatsemisel sai Mori aru oma ahvikuninga tegelikust vormist ja temast sai Jumal.